Život partizana na oslobođenom području

HPM-MRNH N-2603_f12_021

158. Partizani u Gorskom Kotaru 1944. godine
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 12, negativ 021

HPM-MRNH N-2603_f39_032

159. U predahu partizani krpaju odjeću, negdje na slobodnom teritoriju 1944. godine
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 39, negativ 032

Proslava Oktobarske revolucije u Vrbanju novembra 1943.

160. Proslava Oktobarske revolucije u Vrbanju studenog 1943. godine Obratiti pozornost na natpis: “Pitanje što će biti sutra je pitanje što radimo danas“
Album “Hrvatska u NOB” (Privatno vlasništvo)

HPM-MRNH N-2601_f79_4a_s

161. Partizanka za vrijeme žetve
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601 F-79 4a s

HPM-MRNH N-2601_f79_2a_s

162. Žetva negdje na slobodnom teritoriju
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N 2601, film 79, negativ 2a s

HPM-MRNH F-2277

163. Naoružani borac na otoku Visu, 1944. godine
HPM/MRNH F-2277

HPM-MRNH N-2202_1571

164. Partizani u Slavoniji 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1571

HPM-MRNH F-2332

165. Selo Klasnić, Stipe Ugarković, politički komesar 14. brigade, Lika, veljača 1944. godine
HPM/MRNH F-2332

HPM-MRNH F-9251

166. U pokretnoj krojačkoj radionici 21. slavonske udarne brigade NOVJ, Trgovište, 26. listopada 1943.
HPM/MRNH F-9251

HPM-MRNH N-2603_f80_003

167. Popravak zaplijenjenih bicikla u nekoj partizanskoj radionici
HPM/MRNH F-1192

HPM-MRNH N-2201_261

168. Zemunica u šumi, Slavonija 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 261

HPM-MRNH N-2602_f88_36a_s

169. Zbijeg u stogu sijena
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 88, negativ 36a s

HPM-MRNH N-2202_1485 - odmor nakon marša

170. Odmor poslije napornog marša, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1485

HPM-MRNH F-8018

171. U postolarskoj radionici Ekonomskog odjeljenja Glavnog štaba Hrvatske, 1944. godine
HPM/MRNH F-8018

HPM-MRNH N-2603_f35_003a

172. Partizani na skeli
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 35, negativ 003a

HPM-MRNH N-2201_640

173. Dva druga, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 640

HPM-MRNH N-2201_633

174. Partizan na motociklu, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 633

HPM-MRNH N-2201_625

175. Partizan sa cvijetom u ustima, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 625

HPM-MRNH N-2201_608

176. Partizan u Slavoniji 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 608

HPM-MRNH N-2201_517

177. Partizani poziraju fotografu, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 517

HPM-MRNH F-6300 - Partizani krote mazgu

178. Artiljerijsko-tehničko slagalište XXVI. divizije NOVJ, Vis, 1944. godine (partizani krote mazgu)
HPM/MRNH F-6300

Partizani Posavskog partizanskog odreda pripitomili su Lane 1944.

179. Partizani Posavskog partizanskog odreda pripitomili su lane, 1944. godina
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

HPM-MRNH N-2601_f139_26a_s

180. Partizan s kozom
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 139, negativ 26a s

HPM-MRNH N-2601_f91_31a_s

181. Bolničarski automobil
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 91, negativ 31a s

HPM-MRNH N-2603_f17_033

182. Veterinari pregledavaju konja
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 17, negativ 033

HPM-MRNH N-2603_f29_005

183. Partizani podvezuju prase, negdje na slobodnom teritoriju
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 29, negativ 005

X korpus K-319

184. Borci nepoznate jedinice Desetog korpusa “zagrebačkog“
Muzej grada Zagreba K-319

HPM-MRNH F-5816

185. U oslobođenom Šibeniku, 1945. Grupa djece…
HPM/MRNH F-5816

HPM-MRNH N-2601_f48_9_s

186. Turjanski, 1943. godine. Ferdo Čulinović i nepoznati mještanin…
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 48, negativ 9s

HPM-MRNH N-2203_2131

187. Partizanska ralica, Požega, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 2131

HPM-MRNH N-2602_f25_17a_s

188. Partizani i partizanke peru rublje
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 25, negativ 17a s

HPM-MRNH A-6337_364

189. Partizani na kupanju
Album fotografija Mladena Ivekovića u NOB i na oslobođenom teritoriju
HPM/MRNH A-6337 364

HPM-MRNH N-2203_1623

190. Partizan na skijama, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 1623

HPM-MRNH N-2203_1624

191. Partizan na skijama, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 1624

HPM-MRNH N-2203_1625

192. Partizan na skijama, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 1625

X korpus (1)

193. Kirurška ekipa 33. divizije na grudanju, Bilogora, kraj 1944. godine
Muzej grada Zagreba

X korpus (2)

194. Kirurška ekipa 33. divizije na grudanju, Bilogora, kraj 1944. godine
Muzej grada Zagreba

Tito u Drvaru 1944. godine

Tito s članovima VŠ NOVJ i Nacionalnog komiteta pred pećinom u Drvaru

Stražari pred pećinom u Drvaru, 1944. godine

Kolone NOVJ u zapadnoj Bosni 1944. godine 3

Kolone NOVJ u zapadnoj Bosni 1944. godine 2

Kolone NOVJ u zapadnoj Bosni 1944. godine 1

Grupe boraca NOVJ u Drvaru, 1944. god 2

Grupe boraca NOVJ u Drvaru, 1944. god 1

Drvar, djevojke u bluzama od padobranske svile, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 7, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 6, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 5, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 4, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 3, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 2, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 1, svibanj 1944. god

195. – 206. Fotografije u boji napravljene su prema filmu što ga je na slobodnom teritoriju prvih mjeseci 1944. godine snimio američki filmski snimatelj, član vojne misije, Slom Farish
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 386, 387, 412, 415, 428, 430 i 431.

El Shatt

15

10

09

04

07

17

05

02

01

207. – 215. Fotografije iz El Shatta snimljene između 1944. i 1946. godine
Privatno vlasništvo

Zbijeg u El Shattu 1

216. Izbjeglički logor El Shatt na Sinaju (fotografija dolje)
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 396.