Žene u borbi

Početkom ustanka i u vrijeme osnivanja prvih organa narodne vlasti, žene su se uključivale u široki narodni front. Širom zemlje osnivane su razne organizacije žena ciljevi koji su bili isti: oslobođenje zemlje od okupatora i borba za ravnopravni položaj žena u društvu. One su se masovno priključivale NOP-u kao borci, vojni i politički rukovodioci, liječnice, bolničarke, a posebno kao aktivne sudionice u zaleđu fronta.

O značajnom učešću žena u NOB-u treba istaknuti primjer Prve ženske partizanske četa koja je formirana u Trnavcu 25. kolovoza 1942. godine kao jedinstveni događaj, ne samo na našim prostorima već i u pokretima otpora svih europskih zemalja. U Trnovcu se skupilo oko 700 žena, a u četu je uvršteno tek njih 74 (omladinke od 15 do 25 godina starosti i jedna žena od 32 godine). Sve pripadnice čete bile su iz sela istočne Like i sve su bile srpske nacionalnosti. Čin šišanja kose po ulasku u jedinicu, oblačenje u „muške“ uniforme, vojna obuka kroz koju su morale proći bio je dokaz njihove ustrajnosti u namjeri da se priključe partizanskim jedinicama kao doista ravnopravne partizanke. Zbog masovnog odaziva žena u Lici su od 10. rujna do 15. listopada 1942. godine formirane su još četiri isključivo ženske čete.

Na Prvoj zemaljskoj konferenciji u Bosanskom Petrovcu, u prosincu 1942. godine, AFŽ je postao jedinstvena organizacija svih žena Jugoslavije i važan činitelj u Narodnom frontu u pogledu mobilizacije žena u antifašističkoj borbi, te u borbi za novo uređenje zemlje. Organizacije žena osnivale su se na istim temeljima kao i organizacije Narodnog fronta, kojih su bili kolektivnim članovima. Posebni odbori AFŽ-a skupljali su hranu, odjeću i sanitetski materijal za Narodnooslobodilačku vojsku, brinuli su se za obradu zemlje, za žetvu i sjetvu, za bolnice, za djecu, za kurirsku službu i slično.

Rad mjesnih odbora Antifašističkog fronta žena odvijao se kroz redovite tjedne sastanke, sakupljanje hrane, obuće, odjeće i drugog materijala za partizane i ilegalce, njegu ranjenika, obrađivanje polja, držanje straža. Važan je bio i „politički rad“ koji je podrazumijevao čitanje propagandnog materijala, raspravljanje o događajima na frontu i sl. Mjesni i drugi odbori AFŽ-a bili su povezani s drugim organizacijama u narodnooslobodilačkom sustavu: Savezom komunističke omladine (SKOJ), narodnooslobodilačkim odborima (NOO) i drugim organizacijama. U mjesnim odborima AFŽ-a bar jedna članica bila je „skojevka“, a u mjesnim narodnooslobodilačkim odborima bila je uvijek bar jedna žena.

Žene su žrtvovale svoje mlade živote, svjesne da je put do ciljeva NOB-a u Hrvatskoj moguće ostvariti samo bespoštednom borbom s nositeljima najstrašnije ideologije u povijesti naših naroda – fašizma.

Nije se rijetko dešavalo da su borci poslije napornih pokreta i borbi padali od umora, a partizanke nastavljale obavljati razne “domaćinske poslove”. Samo spretne ženske ruke mogle su pomoći borcima u brizi za lakše ranjenike i bolesnike, te u izvršavanju mnogobrojnih „neborbenih poslova“. U kulturno-zabavnom životu svojih jedinica partizanke su bile nezamjenjive sudionice. Kao odlične pjevačice, recitatorke i glumice sudjelovale su u umjetničkim programima priredaba organiziranih za borce i narod.

Koliku vrijednost su predstavljale žene-borci u NOB-u spoznalo se i kad su zarobljeni njemački oficiri priznavali da se njima i njihovim vojnicima “ledila krv u žilama” kada bi u bliskim borbama čuli među partizanima ženske glasove i njihove pozive “na juriš”. Ženske glasove primali su kao da dolaze s onu stranu ovozemaljske zbilje, kao prijetnju i opasnost od koje nema spasa i zaklona.

O značajnom učešću žena svjedoče i podaci da su u NOB-u u Hrvatskoj s puškom u ruci sudjelovale 43.660 žena, da je živote položilo 4.579 žena, da su 40.150 žena stradale kao žrtve fašističkog terora i da je od 290 proglašenih narodnih heroja samo 18 žena, od kojih su njih 14 položile svoje živote u NOB-u.

HPM-MRNH F-7556

92. Kristina i Marija žene borci Prve primorske čete, Poljice na otoku Braču, 1942. godine
HPM/MRNH F-7556

HPM-MRNH F-10441

93. Grupa žena – boraca u vrijeme formiranje 3. prekomorske brigade, Gravina, Italija, 8. ožujka 1944. godine
HPM/MRNH F-10441

HPM-MRNH N-2603_f13_039a

94. Partizanke na borbenom položaju
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 13, negativ 039a

Žene - borci XII. brigade 1943.

95. Žene – borci XII. brigade 1943. godine
Album “Hrvatska u NOB“ (Privatno vlasništvo)

HPM-MRNH N-2603_f13_040a

96. Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 13, negativ 040a

KV - Kraljev Vrh 1942. Narod donosi hranu partizanima

97. Djevojke i žene nose hranu na položaj partizanima, Kraljev Vrh, 1943. godine
Presnimka iz knjige: Hrvatsko zagorje u NOB, Zagreb, 1959.

HPM-MRNH N-2202_1337

98. Partizanke
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1337

HPM-MRNH N-2203_2037

99. Partizanke
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 2037

HPM-MRNH N-2203_2033

100. Partizanka
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 2033

Mlada dalmatinska partizanka iz Sutivana 1943.

101. Mlada dalmatinska partizanka iz Sutivana 1943.
Album “Hrvatska u NOB“ (Privatno vlasništvo)

Partizanka Slavonije - komesar jedne čete 1945.

102. Partizanka Slavonije – komesar jedne čete 1945.
Album “Hrvatska u NOB“ (Privatno vlasništvo)

Adela Gorički, selo Špičkovina u Zagorju, borac XIII proleterske brigade

103. Adela Gorički, iz Špičkovine, Hrvatsko Zagorje, borac XIII proleterske brigade
Privatno vlasništvo

HPM-MRNH N-2603_f13_043a

104. Partizanka
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 13, negativ 043a

HPM-MRNH N-2603_f6_014a

105. Partizanka
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 6, negativ 014a

Partizanska, borac XIII primorsko-goranske divizije

106. Partizanska, borac XIII primorsko-goranske divizije
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

HPM-MRNH N-2202_1399

107. Partizani pomažu u poljoprivrednim radovima
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1399

HPM-MRNH N-2202_1223

108. Na polju rade svi bez obzira na godine i spol
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1223

HPM-MRNH F-479_1

109. Borci VII. banijske udarne divizije na putu prema rijeci Neretvi, Bosna, kanjon rijeke Rame, ožujak 1943. godine
Obratiti pozornost na žene koje nose po nekoliko pušaka
HPM/MRNH F-479 1

HPM-MRNH A-6337_350

110. Zlatko Prica čisti prostoriju, Topusko 1944. godine
Album fotografija Mladena Ivekovića u NOB i na oslobođenom teritoriju
HPM/MRNH A-6337 350