Okupacija i pripreme za ustanak

Dana 6. travnja 1941. snažne jedinice njemačke, talijanske, mađarske vojske uz logističku potporu Rumunjske i Bugarske, ušle su u munjevitom maršu na teritorij Kraljevine Jugoslavije. U samo deset dana koliko je trajao „Travanjski rat“ Kraljevina Jugoslavija prestala je teritorijalno postojati kao država. Podjela Jugoslavije koja je slijedila među silama Osovine i njenim saveznicama bio je jedinstven slučaj komadanja jedne osvojene zemlje. Kralj Petar II. Karađorđević i vlada kao legitimni nosioci državnosti emigrirali su u Veliku Britaniju. 18. travnja 1941. predstavnici jugoslavenske kraljevske vojske potpisali su bezuvjetnu kapitulaciju.

Komunistička partija Jugoslavije, bila je dobro upoznata sa stanjem u vojsci Kraljevine Jugoslavije: slaba naoružanost, nikakav strateški plan odbrane, korumpiranost rukovodstva, petokolonaši, te je već od 1940. održavala vezu s oficirima sklonim njenim idejama. Cilj je bio osposobljavanje vojske za otpor protiv budućeg agresora i suzbijanje rada petokolonaša. Taj rad tijekom Travanjskog rata na mnogim dijelovima fronta donio je dobre rezultate o čemu svjedoče mnoge herojske borbe. Ipak, niti pripreme Partije, kao ni poziv narodu da brani svoju zemlju nije bio dovoljan zbog izdajničke uloge generala i političara. Dan prije ulaska okupatora u Zagreb, Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije (CK KPJ) zajedno s Centralnim komitetom Komunističke partije Hrvatske (CK KPH) održao je zajedničku sjednicu na kojoj je odlučeno da se pošalje delegacija Komandi štaba IV. armije sa zahtjevom da se protiv petokolonaša i ustaša povede odlučna borba i da se radnicima i antifašistima podijeli oružje iz vojnih skladišta. Delegaciju je predvodio narodni heroj Josip Kraš, a njihovi zahtjevi su odbijeni s izgovorom da obrana više nema smisla.

Dan je i zahtjev Banovini Hrvatskoj da se iz zatvora i koncentracijskih logora puste komunisti i antifašisti, no ban Ivan Šubašić je to odlučno odbio.
Dana 10. travnja njemačka vojska ušla je u Zagreb. Isti dan, uz punu potporu Njemačke i bez legitimnih izbora proglašena je Nezavisna Država Hrvatska na čelu s poglavnikom Ustaške organizacije Antom Pavelićem. Dr. Vlatko Maček, vođa HSS-a, pozvao je hrvatski narod da se novoj vlasti pokori, a sve pristaše HSS-a koji su na upravnim položajima, sve kotarske odbornike i općinske načelnike i odbornike na iskrenu suradnju s novom vladom.

Istog dana održana je sjednica CK KPJ na kojoj je odlučeno je da se poduzmu sve mjere u pogledu pripremanja Partije i naroda za ustanak, a stvoren je i Vojni komitet. Dana 15. travnja Partija je izdala proglas narodima Jugoslavije pozivajući ih da se pripreme na tešku borbu protiv fašističkog imperijalizma i nacionalnog porobljavanja.

Rezultat Travanjskog rata bio je slijedeći: jednom dijelu Hrvatske dana je formalna neovisnost u obliku Nezavisne Države Hrvatske, drugi dio Hrvatske pripojen je fašističkoj Italiji, a Mađarskoj su pripojeni Međimurje i Baranja; Srbiju je okupirala nacistička Njemačka, manji dio Bugarska; Mađarskoj su pripojeni Bačka i Banat; Sloveniju su podijelili na tri djela nacistička Njemačka, fašistička Italija i Mađarska; Bugarska je okupirala najveći dio Makedonije; Albanija je povećana dijelovima Crne Gore i Sandžaka te su joj pripojeni Kosovo i Metohija; Crna Gora stavljena je pod protektorat fašističke Italije; kralj Petar II. i Vlada generala Simovića bježe iz zemlje, a predstavnici razbijene vojske potpisuju Akt o kapitulaciji oružanih snaga 18. travnja 1941. godine.

Prve žrtve ustaškog režima bili su komunisti i antifašisti uhapšeni još za Banovine Hrvatske. Iako izložena progonu, hapšenju i likvidacijama svojih članova KPJ je radila na priprema za oružani ustanak. Odlučeno je da će glavne odrednice borbe biti borba protiv fašizma, te oslobođenje zemlje pod parolom bratstva i jedinstva. Glavne snage na koje se računalo bile su radništvo, seljaštvo, većina srednjih slojeva i lijevo orijentirani intelektualci, posebno književnici i likovni umjetnici. Za taktiku vođenja rata odabran je partizanski, odnosno gerilski rat u kojem se s početka rata organiziraju manje diverzije i otvaraju frontovi na svim stranama čime se izgrađuju borbene jedinice i polako stvara regularna vojska. Ustanak je brižljivo i detaljno pripreman prvih mjeseci kako bi se izbjegli gubici na početku borbe. Članovi Partije spremno su čekali direktivu za dizanjem oružanog ustanka i bili pripravni da u prvim borbenim redovima krenu u narodnooslobodilački rat.

Posljednju političku pripremu za dizanje ustanka označava proglas CK KPJ od 22. lipnja 1941. godine u kojem se narodi Jugoslavije pozivaju na odlučnu oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu pod vodstvom Komunističke partije Jugoslavije. Istodobno je i CK SKOJ-a pozvao omladinu na oružani ustanak za oslobođenje naših naroda. U početku okupacije, KPH je imala samo 4.000 članova, a SKOJ oko 11.000 članova.

Napad na Jugoslaviju, prodor neprijateljskih snaga do 14-15. travnja 1941. god

1. Raspored snaga sila Osovine u Travanjskom ratu
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 70.

Okupatorska podjela Jugoslavije

2. Podjela Kraljevine Jugoslavije
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 86.

Pavelićev posjet Hitleru, lipanj 1941. godine

3. Ante Pavelić u posjetu Adolfu Hitleru, lipanj 1941. godine
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 101.

Poziv sSrbima zbog preseljenja

4. Poziv Srbima zbog preseljenja, kolovoz 1941. godine
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 96.

Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 15. travnja 1941. godine izdan poslije sjednice Politbiroa, koja je održana u Zagrebu 10. travnja 1941. godine

Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 15. travnja 1941. godine izdan poslije sjednice Politbiroa, koja je održana u Zagrebu 10. travnja 1941. godine 2

5. Proglas CK KPJ “Narodi Jugoslavije“ izdan nakon sjednice Politbiroa CK KPJ, održane u Zagrebu 10. travnja 1941. godine
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 71.

Članovi Partije i SKOJ-a na otoku Ižu vježbaju se u rukovanju oružjem, svibnja 1941.

6. Članovi Partije i SKOJ-a na otoku Ižu vježbaju se u rukovanju oružjem, svibnja 1941.
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

Proglas CK KPJ od 1. svibnja 1941. u kojem se raskrinkava ustaška vlast i poziva na jedinstvo naroda i radničke klase 1

Proglas CK KPJ od 1. svibnja 1941. u kojem se raskrinkava ustaška vlast i poziva na jedinstvo naroda i radničke klase 2

Proglas CK KPJ od 1. svibnja 1941. u kojem se raskrinkava ustaška vlast i poziva na jedinstvo naroda i radničke klase 3

7. Proglas CK KPJ „Radni narode Jugoslavije“ izdan povodom 1. svibnja 1941. godine
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 91.