Literatura

Knjige

Almanah Republika 1941. – 1961., Zagreb, 1961.

Bleiburg i križni put 1945., Zagreb, 2007.

Bogdan Krizman: Pavelić i Ustaše, Zagreb, 1978.

Bogdan Krizman: Ustaše i Treći Reich (I i II), Zagreb, 1986.

Borbeni put žena Jugoslavije, Beograd, 1972.

Ćiril Petešić, Katoličko svećenstvo u NOB-u 1941-1945, Zagreb, 1982.

Desanka Stojić: Prva ženska partizanska četa, Karlovac, 1987.

Deset kongresa, Beograd, 1974.

Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb, 1946.

Druga dalmatinska proleterska brigada – sjećanja boraca, Split, 1989.

Džon Filips, Jugoslovenska priča, Beograd, 1983.

Fikreta Jelić – Butić: Četnici u Hrvatskoj 1941. – 1945., Zagreb, 1984.

Heroine Jugoslavije, Zagreb, 1980.

Branka Hlevnjak i Rhea Ivanuš: Hrvatska antiratna fotografija, Zagreb, 2008.

Hrvatska u NOB, Zagreb, 1986.

Jelić Ivan: Komunistička partija Hrvatske 1937.-1945. (I i II), Zagreb, 1981.

Komunisti Jugoslavije; 1919-1969., Beograd, 1969.

Leksikon: Narodnooslobodilački rat i revolucija u Jugoslaviji 1941.-1945. (I i II), Beograd, 1980.

Marijan Čubelić i Milovan Milostić: Pregled historije NOB naroda Jugoslavije, Zagreb, 1954.

Milan Basta: Rat je završen 7 dana kasnije, Zagreb, 1976.

Mišo Deverić i Ivan Fumić: Hrvatska u logorima, Zagreb, 2010.

Narodni heroji Jugoslavije, Beograd, 1975.

Narodnooslobodilačka borba naroda Hrvatske 1941 – 1945, Zagreb, 2012.

Nataša Mataušić: El Shatt, zbijeg iz Hrvatske u pustinji Sinaja, Zagreb, 2007.

Nataša Mataušić: Koncentracioni logor Jasenovac (fotomonografija), Zagreb, 2008.

Nikola Anić: Antifašistička Hrvatska, Zagreb, 2005.

Nikola Anić: Njemačka vojska u Hrvatskoj 1941.-1945., Zagreb, 2002.

Partizanke Hrvatske u Narodnooslobodilačkoj borbi, Zagreb, 2013.

Prvi korpus NOV Hrvatske, Karlovac, 1987.

Ratna kronika Splita, Split, 2010.

17. udarna slavonska brigada, Titovo Užice, 1983.

Stoljeće promjena, Zagreb, 2000.

Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988.

Španija 1936.-1939. (I – V), Beograd, 1971.

32. divizija NOVJ, Zagreb, 1988.

Viktor Novak: Magnum crimen, Zagreb, 1948.

Vladimir Zelenjin: Jugoslaveni pod zastavom Oktobra, Beograd, 1967.

Žene Hrvatske i NOB-i, Zagreb, 1967.

Fotografije

Hrvatski povijesni muzej [Sva prava pridržana]

Muzej grada Zagreba [Sva prava pridržana]

Zavičajni muzej Čazma [Sva prava pridržana]

Muzej grada Koprivnice [Sva prava pridržana]

Fototeka SABA RH [Sve fotografije su u javnom vlasništvu i mogu se slodobno koristiti bez traženja dozvole]

Fototeka Desetog korpusa zagrebačkog (deseti-korpus.com) [Sve fotografije su u javnom vlasništvu i mogu se slodobno koristiti bez traženja dozvole]

Foteoteka znaci.net (znaci.net) [Sve fotografije su u javnom vlasništvu, ukoliko nije drukčije naznačeno]

Privatni izvori [Sve fotografije su u javnom vlasništvu i mogu se slodobno koristiti bez traženja dozvole]

Ostali izvori (pogledati kataloške jedinice) [Sve fotografije su u javnom vlasništvu, ukoliko nije drukčije naznačeno]