Kultura, sport i umjetnost

Kultura Narodno-oslobodilačkog pokreta odvijala se u okviru Agitaciono-propagandnih odjela (AGITPROPA), a obuhvaćala je sve aspekte kulturnog i umjetničkog izražavanja od tiska, kazališta i glazbe, do likovnih umjetnosti, fotografije i filma. Iako po svojoj biti i namjeri propagandna (u cilju propagiranja ideje i ideologije) pojedina ostvarenja, a naročito na polju likovnih umjetnosti, književnosti i fotografije (npr. Oskar Herman Nošenje ranjenika, Jama Ivana Gorana Kovačića, fotografija Majka i dijete Žorža Skrigina) nadilaze svoju primarnu namjeru u ulaze u područje estetskog i umjetničkog.

Do kraja rata bilo je osnovano oko 30 kazališnih grupa i preko 600 manjih kazališnih družina: Kazalište narodnog oslobođenja, Centralna kazališna družina August Cesarec, CKD Otokar Keršovani…

Najrasprostranjenija forma izražavanja bila je glazba: partizanske narodne i borbene (revolucionarne) pjesme (zasnovane uglavnom na karakteristikama ruskih narodnih i borbenih pjesama). Od skladatelja, učesnika NOP-a svakako su najznačajniji Josip Hatze (djeluje u hrvatskom izbjegličkom logoru El Shatt), Nikola Hercigonja, Ivo Tijardović, Bruno Bjelinski, Silvije Bombardeli, Oskar Danon…

Izdavačka djelatnost imala je značajnu ulogu u populariziranju ideja i ciljeva NOP-a, a nastavak je predratnog, ilegalnog tiska i izdavačke djelatnosti. Po broju različitih naslova, izdavača i novinara (amatera kao i majstora novinarskog zanata), Vjesnik, glasilo JNOF, Naprijed, glasilo CK KPH, Slobodna Dalmacija, glasilo JNOF Dalmacije, Partizan, glasilo GŠH, Omladinski borac, organ Saveza mlade generacije za Hrvatsku, Pionir, Žene u borbi, glasilo AFŽ Hrvatske, Dalmatinka u borbi, glasilo AFŽ Dalmacije, Slobodni dom, glavno glasilo hrvatske seljačke politike, izuzetni su primjerci izdavačke djelatnosti u specifičnim ratnim uvjetima, ograničenim mogućnošću nabave tiskarskog materijala, strojeva i distribucije.

Fotografska djelatnost odvijala se gotovo isključivo u okviru Foto službi, rjeđe samoinicijativno. Foto amatera, bilo je malo, foto-aparat u to doba mogle su si priuštiti samo osobe iz imućnijih obitelji.

U književnosti je bila bitna ideološka usmjerenost i mobilizacijska sposobnost, te nije imala potrebe za posebnim estetskim zahtjevima. Najbolji primjer za takvu vrstu književnosti su brojni igrokazi koji prikazuju crno-bijeli svijet, a pojedini likovi uopćeni su na karakteristike čitavih grupa: partizani (dobri), nijemci, ustaše, domobrani, četnici… (loši). No, usprkos tome, kao uostalom i u likovnoj umjetnosti nastala su djela koja su do danas izdržala sva estetska mjerila i postala, sama po sebi, dokument o učešću njihovih tvoraca u stvarnim događajima.

Prvi kongres kulturnih i javnih radnika Hrvatske (Topusko, lipanj 194.) kao jedinstveni kulturni događaj u cijeloj okupiranoj Europi označio je vrhunac kulturno-umjetničke i propagandne djelatnosti NOP-a.

Likovna umjetnost hrvatskog Narodno-oslobodilačkog pokreta kao dio nacionalnoga likovnog stvaralaštva (u Hrvatskom i širem jugoslavenskom kontekstu) nema izravnih analogija po zastupljenosti likovnih umjetnika i kvaliteti njihovih radova u likovnoj umjetnosti drugih europskih zemalja. Stvarana u izuzetno teškim ratnim vremenima sa skromnim mogućnostima nabave osnovnog slikarskog pribora ona otkriva djela imanentnih likovnih kvaliteta i umjetnike koji su unatoč ratnoj zbilji zadržali kreativnu autonomnost.

Za razliku od nacističke umjetnosti koja je stilski ujednačena i jednoobrazna, likovna umjetnost hrvatskoga narodno-oslobodilačkog okreta pokreta stilski je vrlo raznolika i obuhvaća djela od realizma i ekspresionizma, preko nadrealizma i intimizama do apstrakcije i naive. Njome se bilježe ratna razaranja, prizori iz bitki i trenutaka predaha, kolone boraca i ranjenika, portreti boraca, smrt, strahovi, ali i nadrealni prizori košmara i halucinacija (npr. ilustracije Ede Murtića i Zlatka Price za Jamu Ivana Gorana Kovačića, Marijan Detoni, Plodovi uzbuđenja…).

Likovna umjetnost hrvatskog Narodno-oslobodilačkog otpora je presudno određena najdubljim osobnim iskustvima ratne kataklizme, a obuhvaća radove stotinjak umjetnika različitih generacija i stilskih opredjeljenja.

Kazališni glumci s drugom Titom u Glamoču, 1942. godine

217. Kazališni glumci s drugom Titom u Glamoču, 1942. godine
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 242.

-Centralna kazališna družina- ZAVNOH u Glini, 1944.

218. Centralna kazališna družina ZAVNOH-a u Glini, 1944. godine
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

HPM-MRNH N-2601_f76_4_s - kazališna grupa august cesarec

219. Kazališna grupa “August Cesarec“
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 76, negativ 4s

Scena iz drame -Brat na brata- od Vjekoslava Afrića na kazališnoj priredbi u Otočcu u povodu Prvog zasjedanja ZAVNOH-a

220. Scena iz drame “Brat na brata“ Vjekoslava Afrića na kazališnoj priredbi u Otočcu u povodu Prvog zasjedanja ZAVNOH-a, 1943. godine
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH

Partizanska predstava Odrpanci, Črnomelj

221. Partizanska predstava “Odrpanci“ odigrana u Črnomelju, 1944. godine
Presnimka iz knjige: Džon Filips, Jugoslovenska priča, Beograd, 1983., str 77.

Kazališna družina Oblasnog NOO-a za Slavoniju izvodi kazališnu predstavu, ljeto 1944.

222. Kazališna družina Oblasnog NOO-a za Slavoniju izvodi kazališnu predstavu, ljeto 1944. godine
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

HPM-MRNH N-2601_f127_30a_s

223. Vladimir Nazor i Vanja Radauš
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 127, negativ 30a s

Kulturno-umjetnička grupa Oblasnog NOO-a Slavonije, 1944.

224. Kulturno-umjetnička grupa Oblasnog NOO-a Slavonije, 1944.
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

Kulturno-umjetnički odjel ZAVNOH-a pri radu, 1944.

225. Kulturno-umjetnički odjel ZAVNOH-a pri radu, 1944. godine
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

HPM-MRNH N-2202_1331

226. Partizanska predstava, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1331

HPM-MRNH N-2602_f68_12_s

227. Partizansko kolo
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 68, negativ 12s

HPM-MRNH N-2603_f12_009

228. Partizanska glazba, negdje na oslobođenom području
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 12, negativ 009

HPM-MRNH N-2601_f86_26_s

229. Harmonikaš na oslobođenom području
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 86, negativ 26s

HPM-MRNH N-2201_532

230. Partizanska glazba, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 532

Nogometna momčad 33 - 32 divizije u Velikim zdencima 16.4.19

231. Nogometna momčad 32. i 33. divizije u Velikim Zdencima 16. travnja 1945. godine
Zavičajni muzej Čazma

KAPETA~1

232. Nogometna momčad 32. i 33. divizije u Velikim Zdencima 16. travnja 1945. godine
Zavičajni muzej Čazma

8507.novj

233. Plakat utakmice Hajduk NOVJ i R.A.F. XI
Privatno vlasništvo

Hajduk NOVJ. Snimak Hajduka NOVJ objavljen u Glasniku Ujedinjenih naroda kojeg su saveznički avioni bacali nad još neosloobođenim teritorijem Jugoslavije

234. Snimak Hajduka NOVJ
Presnimka iz knjige: Ratna kronika Splita, Split, 2010.

HPM-MRNH A-6337_709

235. Partizansko takmičenje
Album fotografija Mladena Ivekovića u NOB i na oslobođenom teritoriju
HPM/MRNH A-6337 709

HPM-MRNH A-6337_706

236. Partizansko takmičenje
Album fotografija Mladena Ivekovića u NOB i na oslobođenom teritoriju
HPM/MRNH A-6337 706

X korpus 663

237. Partizanska glazba Desetog korpusa Zagrebačkog, 1944. godine
Muzej grada Zagreba F-663

X korpus 565

238. Nogometna ekipa 32. divizije
Muzej grada Zagreba F-565

HPM-MRNH A-6337_703

239. Skok u vis
HPM/MRNH A-6337 703

HPM-MRNH N-2602_f72_32a_s

240. Potezanje konopa
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 72, negativ 32a s