Impresum

Organizator izložbe:
Savez antifašističkih boraca i antifašista
Republike Hrvatske

Pavla Hatza 16
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefoni:
(++385 1) 48 39 996
(++385 1) 48 39 998

Autor idejne koncepcije izložbe i kataloga,
grafička priprema i dizajn:
Mario Šimunković, univ. bacc. oec.

Recenzent
Nataša Mataušić, prof. pov.